Stosujemy animatiki z kilku względów.


"Animatik to najbardziej odpowiedni i zbliżony do finalnego spotu materiał, który nadaje się do badań konsumenckich. Z drugiej strony jest o wiele tańszy od ostatecznej wersji reklamy. Badanie animatików pozwala również na uniknięcie ryzyka, że finalna reklama nie spodoba się grupie docelowej i wprowadzenie odpowiednich poprawek przed właściwą produkcją. Wreszcie, na animatiku można odpowiednio ocenić i dostosować tempo przyszłej reklamy oraz długość jej poszczególnych scen." - Magda Deszczyńska, ATL Manager - Kompania Piwowarska